zelene-strechy-technicke-informace XeroFlor CZ

ZELENÉ STŘECHY - TECHNICKÉ INFORMACE

SYSTÉM XERO FLOR

Systém xero flor umožňuje zakládání zelených střech na střechách o sklonu 0 až 35 stupňů a únosnosti konstrukce od 30 do 145 kg/m2. V systému xero flor jsou tři základní vrstvy potřebné pro správné fungování zelené střechy:

 • vrstva drenážně-filtrační
 • vrstva substrátu
 • vrstva tvořená rostlinami
 • VRSTVA DRENÁŽNĚ FILTRAČNÍ

  Má za úkol odvod přebytečné vody, zajistit provětrání kořenů a zlepšení izolačních vlastností střešní konstrukce.

  Drenážní vrstva je potřebná na střechách do sklonu 2˚, při větších sklonech se již neužívá. K drenáži se používají speciální rohože nebo říční štěrk o určité granulaci. Na položenou drenáž se pokládá geotextilie tvořící filtr, který zabraňuje pronikání substrátu do drenáže.

  VRSTVA SUBSTRÁTU

  Vrstva speciálního substrátu závisí od projektované zeleni v systemu xero flor a pohybuje se mezi 5 až 10cm. Vrstva slouží k udržení vlhkosti a výživě rostlin.

  VRSTVA ROSTLINNÁ

  Realizujeme dva způsoby vytvoření rostlinné vrsty:

  1. ROZCHODNÍKOVÉ KOBERCE SYSTÉMU XERO FLOR
  Rostlinnou vrstvu tvoří rozchodníkový koberec, který je vypěstován výsevem do substrátu na speciální podložce. Rostliny jsou kombinace několika druhů rozchodníků, hvozdíků a mechů. Díky tomu, že rostliny jsou vypěstovány předem máme jistotu, že dobře porostou a stejně jako u travních koberců je efekt zelené střechy okamžitý. Asi po roce a půl je rozchodníkový koberec připraven k použití. Existuje několik druhů nosných podložek, které se používají podle druhu střechy.

  XF 300 Nosná podložka je složena z rohože kombinované z nylonové uzlovité mřížky o výšce 1 cm na spodní straně opatřené geo-textilním laminátem.

  XF 301 Nosná podložka je složena z vrstvy geotextilie 1 200 g a rohože kombinované z nylonové uzlovité mřížky o výšce 1 cm na spodní straně opatřené geo-textilním laminátem. Výhodné využití je hlavně tam, kde je menší únosnost střechy.

  XF 317 Nosná podložka je složena z rohože kombinované z nylonové uzlovité mřížky o výšce 0,5 cm na spodní straně opatřené geo-textilním laminátem.

  Parametry dodávaných rolí pro produkty XF300, 301, 317

 • po nasáknutí vodou mohou mít role hmotnost až 25 kg/m2
 • tloušťka role 2,5 cm
 • dodáváme v šířce 1 metr a délce 2 metry
 • Tepelně neizolované střechy

  Použité druhy hvozdíků:
  - Dianthus carthusianorum
  - Dianthus deltoides

  2. VRSTVA ROSTLINNÁ VYTVOŘENÁ VÝSADBOU
  Rostlinnou vrstvu vytvoříme výsadbou rozchodníků, vhodných travin a bylin. Výhodou je pestřejší skladba rostlinné vrstvy. Nevýhodou je mnohem delší doba – až tři roky, než se vytvoří souvislý porost, jako je to u rozchodníkových koberců. Navíc se musí tento porost mnohem intenzivnějí plít.

  registrace

  Copyright 2019 Xeroflor Partner ČR mapa stránek Helena Popelková, 252 45 Ohrobec
  tel.: +420 603 235 828, email: obchod@xeroflor.cz