zelene-strechy-zasady-projektovani-filtrazni-a-drenazni-vrstvy XeroFlor CZ

FILTRÁŽNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVY

Ochranná filtrační vrstva
Filtrační vrstva musí mít minimálně 10x vyšší propustnost než vrstvy vegetační. Účelem této vrstvy je ochrana drenážní vrstvy před zanesením. Musí být odolná proti měnícím se povětrnostním podmínkám (vlhkost, záporné teploty) a vyznačuje se vysokou mechanickou odolností v tahu, tření a tlaku. Toto splňují syntetické geotextilie z propylenu nebo polypropylenu minimálně 250 g/m2, které se vyznačují dlouhodobou trvanlivostí a odolností proti vodě, chemikáliím a hnilobě. Mají dobrou propustnost vody v horizontálním i vertikálním směru a schopnost difúze vodních par. Pásy geotextilie se tedy kladou přímo mezi vegetační vrstvu se substrátem a drenážní vrstvu s minimálně 10 cm překryvem a orientují se po spádnici.

Drenážní vrstva
Podle DIN 4095 zadržuje srážkovou a závlahovou vodu a přebytečnou vodu odvádí do přepadových odtoků. Brání zbytečnému dalšímu zatížení střechy a podmáčení vegetace. Musí být opět odolná proti měnícím se povětrnostním podmínkám (vlhkost, záporné teploty) a vyznačuje se vysokou mechanickou odolností v tahu, tření a tlaku. Drenážní vrstva musí být navržena tak, aby její účinek trval maximálně dlouho. Množství odváděné vody by mělo být 0,03 l/s na m2 = 300 l/s na ha. Občas se používá přírodní drenáž z říčního štěrku (patří však k nejtěžším materiálům) o granulaci 16 až 32 mm a minimální tloušťce 5 cm. Drenáže z umělých materiálů, jako jsou smyčkové drenážní rohože, nopové fólie nebo drenážní panely, jsou lehké, tenké a velmi trvanlivé. Ve většině splňují normy. Geotextilie používané společně s nimi dokonale filtrují vodu a brání zanášení drenáží. S použitím systému Xero flor se drenážní systémy nemusejí použít.

Prvky drenážního systému
Každý výstup odvodnění střechy musí být opatřen revizním vstupem umožňujícím vyčištění. S ohledem na skutečnost, že se klade důraz na co nejefektivnější odvodnění střechy, je drenážní system vyroben z odvodňovacích kanálů s nastavitelnou výškou a kontrolní systém komor je připojen podél linie nejnižšího bodu spádnice. U zcela plochých střech o velké ploše, kde šířka přesahuje 7,5 m, je doporučeno spádovat střechu vlovo a vpravo, kde jsou umístěny odtoky vody.

Použití štěrku nebo kačírku
S ohledem na zajištění dobré komunikace a přístupu k technickému vybavení na střeše budovy, se doporučuje, po obvodu střechy a technických zařízení (ventilátory, světlíky, odvod kouře, průlezy, atd.) použít pásy štěrku (kačírku). Šířka pásu štěrku by měla být minimálně 50 cm o frakci 16-32 mm a tloušťce asi 10 cm.

Vegetační vrstva z hygroskopické minerální vlny
Tento materiál je vyroben ze speciální hygroskopické minerální vlny s největší jímavostí vody. Vytváří to lepší podmínky pro růst rostlin - schopností zadržovat vodu a odolností proti hnití. Kamenná vlna nahražuje klasický substrát v případě konstrukcí rozsáhlých zelených střechy. Slouží jako vegetační a podkladní vrstva pro rozchodníkové rohože. V případě této skladby je hmotnost do 45 kg/m2.

předchozí strana další strana

registrace

Copyright 2019 Xeroflor Partner ČR mapa stránek Helena Popelková, 252 45 Ohrobec
tel.: +420 603 235 828, email: obchod@xeroflor.cz