zelene-strechy-zasady-projektovani-preventivni-opatreni-pozarni-ochrany XeroFlor CZ

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Z důvodu konstrukčních a pojištění je vyžadováno, aby byly střechy provedeny jako nehořlavé a byly chráněny proti vlivu slunečních paprsků. Na základě zkušební metody dle DIN 4102 část 7 jsou vnější vrstvy zelené střechy předmětem zkoumání. S vhodnou konstrukci zelené střechy splňují předpoklady těchto norem. Vegetační rohože Xero Flor jsou zahrnuty do skupiny ohnivzdorných materiálů, které splňují normy DIN.

Kdy je zelená střecha považována za protipožární střešní krytinu?
Osázení střechy intenzivní zelení na silné vrstvě substrátu, zavlažování a pravidelná údržba podmiňuje nehořlavost a bez další úpravy taková střecha odolává ohni a slunečním paprskům.

Ochrana proti teplu a vlhkosti
Výpočet tepelné izolace zelených střech. Při výpočtu tepelné izolace střechy podle normy DIN 4108, se berou v úvahu pouze vrstvy pod substrátem osazený rostlinami. Střechy osázené intenzivní zelení, které nejsou zavlažovány a jsou udržovány jen zřídka, nebývají považovány za ohnivzdorné střechy.

Ohnivzdornost střechy podmiňuje:
1. Vrstva substrátu je nejméně 3 cm silná,
2. Substrát obsahuje maximálně 20% organické hmoty,
3. Větší plochy zeleně musí být rozděleny segmenty každých 40 m (například v podobě pásů štěrku),
4. Všechny otvory v povrchu střechy ( např. větrací otvory) a stěny s okny jsou odděleny od zeleně pásy kameniva nebo nehořlavých desek (šířka cca 50 cm)

Normy DIN pokrývají požadavky na tepelnou izolaci a akumulaci tepla, spolu s technickými pokyny pro projekt a požadavky tepelné izolace v běžně vytápěných místnostech, kde lidé bydlí, v zemi a nad zemí budov.

předchozí strana další strana

registrace

Copyright 2019 Xeroflor Partner ČR mapa stránek Helena Popelková, 252 45 Ohrobec
tel.: +420 603 235 828, email: obchod@xeroflor.cz