zelene-strechy-zasady-projektovani-vegetacni-vrstva XeroFlor CZ

VEGETAČNÍ VRSTVA

Extenzívní výsadby
Zahrnují vegetaci, která je schopna se sama udržovat a rozvíjet. Množí se vegetativně a generativně a nevyžaduje žádnou údržbu (kromě doporučené roční inspekce v souladu s doporučeními a pokyny pro zelené střechy) a případné doplňkové zavlažování. V tomto případě používáme rostliny, které jsou přizpůsobené k extrémním klimatickým podmínkám a mají vysokou schopnost regenerace. Doporučují se místní rostliny s minimálními požadavky na údržbu např. mechy, některé trvalky, rozchodníky, byliny, trávy atd. Používá se metoda výsadby sazenic v počtu 10-25 kusů/m2 nebo přepěstované rozchodníkové rohože.

Doplňující výsadby
Jsou možné v podobě keřů a nízkých stromků tam, kde je to umožněno vyšší vrstvou substrátu a s tím spojenou větší nosností střechy. Někdy se používá pěstování v květináčích. Použité rostliny mají ovšem vyšší požadavky - pravidelné zavlažování hnojení a zastřihování.

Role substrátu pro vegetační vrstvu
Minerální substrát je navržen tak, aby rostlinám umožnil zdravý vývoj. Vhodný substrát ve zvláštních případech plní roli zpevnění vrstvy. Měl by splňovat obecné požadavky FLL.

Vegetace a složení substrátu
Hlavní součásti substrátu jsou nerostné látky s malým přídavkem (až 10% hmotnosti) organických látek. Podklad by měl mít stabilní strukturu, která je odolná proti mrazu a UV záření a je nehořlavá. Obsah vzduchu v substrátu by neměl přesáhnout maximální hodnotu 10%. Obsah soli nemá přesahovat hodnotu 1,0 g/l substrátu. Podklad musí mít schopnost retence vody min. 15% objemu a má se vyznačovat dobrou propustností vody. Tloušťka podkladové vrstvy na střeše se řídí unosností střechy a skladbou rostlinstva. V případě střech s rozsáhlou výsadbou se pohybuje mezi 4 a 10 cm a je závislá na použitých rostlinách, čím více trávy a bylin, tím tlustší vrstva substrátu na střeše. Čím více substrátu na střeše, tím větší retence vody.

Vegetační vrstva z hygroskopické minerální vlny
Tento materiál je vyroben ze speciální hygroskopické minerální vlny s největší jímavostí vody. Vytváří to lepší podmínky pro růst rostlin - schopností zadržovat vodu a odolností proti hnití. Kamenná vlna nahražuje klasický substrát v případě konstrukcí rozsáhlých zelených střechy. Slouží jako vegetační a podkladní vrstva pro rozchodníkové rohože. V případě této skladby je hmotnost do 45 kg/m2.

předchozí strana další strana

registrace

Copyright 2019 Xeroflor Partner ČR mapa stránek Helena Popelková, 252 45 Ohrobec
tel.: +420 603 235 828, email: obchod@xeroflor.cz