zelene-strechy-zasady-projektovani XeroFlor CZ

ZELENÉ STŘECHY - ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Téměř u všech střech, ať už jsou tepelně neizolované, ploché střechy i obrácené střechy, lze použít osazení zelení. Předpokladem je ovšem vyhovující statika, hydroizolace a některé další podmínky:

Tepelně neizolované střechy
Odvětrávané bez tepelné izolace nemají žadné omezení, pokud se týče ozelenění střechy.

Ploché střechy
Neodvětrávaná jednoplášťová střecha musí být opatřena parozábranou. (Sd>=100m).

Obrácené střechy
U těchto střech vliv proudící vody mohou významně omezit speciální systémové difuzně otevřené separační fólie, které zajišťují separační a drenážní funkci nad deskami z tepelné izolace. Proti prorůstání kořenů rostlin pod izolační desky se doporučuje použít povlakovou izolaci. Pro tyto střechy není doporučena intenzivní zelená střecha.

Sklon střechy
Nulový sklon střechy je speciálním případem a používá se tam, kde rostliny potřebují zvýšenou dodávku vody – intenzivní zelené střechy. Je to možné díky dobrým drenážním prvkům. U extenzivních střech se doporučuje 2% klesání střech s využitím drenážních prvků zabraňujících vytváření louží. U šikmých střech je nutné při větších sklonech přijmout taková opatření, které zamezují klouzání a erozi povrchové vrstvy. Od sklonu 20 stupňů je potřeba použít speciální prvky, které zabraňují skluzu vegetační vrstvy.

Stavební prvky pronikající střechou
Doporučuje se, aby stavební prvky, které musí proniknout střechou, byly združeny do jednoho místa. Podmínkou pro zelené střechy je snadný přístup z důvodu údržby a co nejbližší vodovodní přípojka. Má-li střecha nízký okraj, tak je doporučeno, ohraničit okraj zelené střechy zvýšeným prvkem.

další strana

registrace

Copyright 2019 Xeroflor Partner ČR mapa stránek Helena Popelková, 252 45 Ohrobec
tel.: +420 603 235 828, email: obchod@xeroflor.cz