zelene-strechy XeroFlor CZ

ZELENÉ STŘECHY

PROČ JSOU ZELENÉ STŘECHY DŮLEŽITÉ?

Velký rozvoj městských aglomerací a změna způsobu života obyvatel způsobená výstavbou velkých objektů ze skla a betonu přiměla řadu měst k hledání rovnováhy právě v řešení zelených ploch. Zakládání parků a předpisy kolik m2 má zahrady mít jsou právě reakce na rozvoj výstavby ve městech. Otázkou je zda to stačí?

Více let hledají architekti řešení projektu zeleně, které by učinilo města více příznivé pro člověka. Jedno z nich je zazelenění střech a stěn do té doby mrtvých budov. Výhody jaké přinesou zelené střechy v našich městech jsou známé od dávna:

 • Zmírňují městský klimat, který je horší než okolní prostředí. Střechy a stěny budov a povrchy silnic a chodníků fungují jako akumulátory tepla. Tím vzniká jev tzv.“Ostrovů tepla“ tzn. Zvětšení teploty vzduchu v městských aglomerací průměrně o 2˚C (v krajních případech o 10˚C) a také snížení vlhkosti vzduchu.
 • Ale rostliny zasazené na střeše odpařují nahromaděnou vodu a odráží sluneční záření tím, že vytváří na povrchu střechy druh „vzduchové peřiny“ o vyšší vlhkosti a nižší teplotě. Střechy pokryté asfaltovou lepenkou se v létě ohřívají na 80˚C - 100˚C. Zelená střecha pouze na 25˚C - 40˚C.
 • Již 2 cm vrstva zeleně je schopna zachytit okolo 50% - 60% dešťových vod, které se potom odpařují, čím zvětšují vlhkost ovzduší, a voda nezatěžuje městskou kanalizaci.
 • Obohacují vzduch o kyslík a snižují množství CO2. Střecha o povrchu 15m2 produkuje množství kyslíku pro 10 osob.
 • Současně může pohltit 10% - 20% pylů a výfukových plynů.
 • Pohlcují okolo 20dB - 30dB hluku z ulice.
 • Fungují jako dodatečná izolace střechy a zároveň plní funkci tepelné izolace. Zároveň chrání pokrytou střechu před vnějšími vlivy počasí (utržení větrem, poškození ptáky, před změnou způsobenou tepelní roztažností materiálů).
 • Pomáhají získat zpět biologicky činnou plochu namísto té zastavěné plochy budovy.To umožňuje plně využít nevelké parcely v centru měst v souladu s územním plánem. Navíc užití rostlin na střechách a fasádách budovy vytváří architektonicky zajímavý prostor.
 • Umožňuje ukrytí instalačních zařízení na střeše, tvoření různých kompozic spojením zeleně v různých úrovních (rostliny v bytě, na terase, na střeše a v okolí budovy).
 • registrace

  Copyright 2019 Xeroflor Partner ČR mapa stránek Helena Popelková, 252 45 Ohrobec
  tel.: +420 603 235 828, email: obchod@xeroflor.cz